Metrisk

På noen gjengetapper står det ”Non Serial”. Dette innebærer at det bare er faselengden som skiller tappene fra hverandre, og dermed bare endetappen som gir fullgode gjenger helt ned i bunnen av hullet. De tappene som det ikke står ”Non Serial” på, kalles serietapper og gjenges i flere steg for å få full gjengeprofil først med den siste tappen (endetapp/gradtapp). Endetappen/gradtappen brukes imidlertid ofte alene uten de første stegene. Leter du etter venstretapper? Disse har en egen kategori – sjekk menyen nederst under håndgjengetapp!