Søyleboremaskin del 1: Kjøperåd

Vi vil guide deg før du går til innkjøp av en søyleboremaskin. I følgende tekst forteller vi om hvilke typer av maskiner som finnes og hvilke funksjoner de har. I tillegg, presenterer vi de forskjellige valgmulighetene du har.


Maskinmodell og motoreffekt

For det første har vi reindyrkede søyleboremaskiner – men det finnes også såkalte kombinerte maskiner. En kombinert maskin er en søyleboremaskin og en fresemaskin i ett, noe som utvider maskinens arbeidsområde. Det som skiller disse maskinene fra hverandre og som gjør det mulig for en kombinert maskin å frese er verktøyholderen. Den festes på en annen måte enn på søyleboremaskinen.

Maskinmodell
Både søyleboremaskiner og kombinerte maskiner finnes i bordmodell og gulvmodell. Forskjellen mellom størrelsesmodellene er at du kan bearbeide større og høyere arbeidsstykker med en gulvmodell enn en bordmodell. F.eks. er det viktig å sørge for at avstanden mellom spindel og søyle er stort nok for arbeidsstykket ditt. Å jobbe med større arbeidsstykker kan være vanskelig, men et bevegelig arbeidsbord kan gjøre jobben lettere. Det innebærer at du kan bearbeide arbeidsstykket uten å måtte flytte på det så mange ganger. Andre fordeler med et bevegelig arbeidsbord er at du kan bruke lengre verktøy og bore dypere.

Søyleboremaskin, bordmodell

Søyleboremaskin, gulvmodell

Motoreffekt
Motoreffekten på en søyleboremaskin er avhengig av hvor sterk motoren i maskinen er. Motoreffekten angis i kilowatt, og jo mer krevende jobber du skal gjøre, jo mer kreves av motoren. Om du f.eks. skal jobbe med store verktøy eller gjøre store inngrep i et arbeidsstykke, trenger du en motor med høyere effekt.

Spindelhastighet
Motoren driver maskinens spindel og da snakker vi om spindelhastighet. Det du bør tenke på er å velge en maskin som takler den hastigheten verktøyene dine krever. På den måten reduserer du slitasjen både på verktøy og maskin.

Maskinens drift

Reimdrift
Det finnes to forskjellige måter å drive maskinens spindel på. Den ene er reimdrift og innebærer at maskinen drives av en kilereim. For å endre spindelhastigheten og turtallet må du selv flytte reima mellom drivhjulene for å veksle mellom turtallsområdene. Det finnes også en variabel reimdrift som innebærer at du kan justere hastigheten trinnløst. En variabel framdrift er lettere å manøvrere og mer tidseffektiv siden du slipper å flytte reima selv. Maskiner med reimdrift er generelt enklere å vedlikeholde og utføre service på. De er også stillegående, noe som slår positivt ut sett ut fra et arbeidsmiljøperspektiv.

Tannhjulsdrift (girkasse)
Den andre varianten er tannhjulsdrift og innebærer at maskinen har en girkasse med tannhjul som du bruker for å endre spindelhastigheten med. Girkassa styres av én eller flere girspaker som sitter på maskinen. Denne typen drift er ofte lettmanøvrert, og kraftoverføringen er også mer konstant slik at tannhjulene ikke slurer. Det finnes også en variabel tannhjulsdrift. Også den er enklere å manøvrere, mer tidseffektiv og du kan dessuten stille inn turtallet mer nøyaktig. Maskiner med tannhjulsdrift gir fra seg litt mer lyd, men det kan dempes ved å velge tannhjul av nylon – de fleste maskinene har faktisk allerede dette som standard.

SPINDELKONUS

Vi nevnte tidligere at for å kunne frese med en kombinert maskin må verktøykonusen festes på en annen måte enn om du bare skal bore. Søyleboremaskiner og kombimaskiner har derfor forskjellig design på spindelkonusene. Hvilken spindelkonus som er på maskinen er viktig å tenke på, siden du kommer til å måtte kjøpe verktøy som passer konusen.

Morsekonus
Morsekonuser finnes i to forskjellige design. Det ene er morsekonus med tange for søyleboremaskiner. Tangen sikrer at verktøyet roterer. Det andre designet er morsekonus med gjenge som festes ved hjelp av en trekkstang. Denne typen feste er nødvendig ved fresing, siden morsekonus med gjenge takler den sideveisbelastningen som oppstår ved fresing.

ISO DIN 2080
Verktøyet monteres i spindelkonusen ved hjelp av trekkstang.

BT MAS 403
Til denne konusen kreves en trekktapp som passer maskinen. Denne konusen har ikke trekkstang. Det er viktig å huske på at forskjellige maskiner krever forskjellige typer trekktapper for å feste verktøyet.

TILGJENGELIGE FUNKSJONER

Det er ikke alle søyleboremaskiner eller kombinerte maskiner som er utstyrt med alle disse funksjonene. Her lister vi ganske enkelt opp det som finnes på markedet i dag, og det du bør holde utkikk etter når du ser på søyleboremaskin eller kombinert maskin.

Vinklingsbart arbeidsbord og/eller hode
Et vinklingsbart bord eller hode gjør at du kan komme til arbeidsstykket fra forskjellige vinkler, f.eks. om du skal frese et V-spor. Et alternativ til denne funksjonen er å ha en vinklingsbar skrustikke.

Koordinatbord
Med ett koordinatbord kan du posisjonere arbeidsstykket nøyaktig etter en X- og Y-akse. Noen maskiner er utstyrt med koordinatbord, men det går det også an å ettermontere.

Dybdeanslag
Ved hjelp av et dybdeanslag kan du stille inn hvor dypt du skal bore. Det er en fordel om du skal bore flere hull med samme dybde. Det er en skala montert på maskinen som gir deg en enkel oversikt samtidig som du borer.

Pinolmating
Pinolmating betyr at maskinen mater pinolen automatisk og reverserer tilbake til startposisjon når ønsket bordybde er oppnådd. Det er en fordel dersom du skal lage mange hull med lik dybde, og funksjonen sørger for at du selv ikke trenger å manøvrere pinolen, og dette er positivt sett ut fra et arbeidsmiljøperspektiv.

Kjølevæskesystem
Noen maskiner har integrert kjølesystem. Kjølingen forlenger verktøyets levelengde og gir en finere overflate. Disse systemene kan også kjøpes separat og monteres i etterhånd.

Gjengefunksjon
Maskiner utstyrt med gjengefunksjon har en kontrollanordning som aktiverer funksjonen. Maskinen vil automatisk reversere ved innstilt dybde. Dette betyr ikke at pinolen drives automatisk, du må selv føre gjengetappen ned i arbeidsstykket.Relaterte produkter